Clàusul·la de Protecció de Dades

Les teves dades s’incorporaran al fitxer del Patronat de Turisme Costa Brava Girona creat per a l’organització de concursos i premis. En qualsevol moment podeu accedir a les vostres dades, fer-les corregir o cancel·lar-les.